Wij zijn specialisten op het gebied van Business Intelligence en Performance Management


De juiste beslissing op basis van de juiste informatie. Automatisering van de financiële informatievoorziening. Dat zijn uw uitdagingen binnen business intelligence en performance management. We delen onze kennis graag met u - maar dan zonder de spraakverwarring die deze twee disciplines opleveren.

Wat is Business Intelligence?
Onder Business Intelligence verstaan wij bij Biyond het creëren van relevante en consistente informatie. Informatie die u nieuwe inzichten in uw business geeft en u helpt om goed onderbouwde beslissingen te nemen.
Om deze beslissingen te kunnen nemen is het nodig om data uit verschillende bronnen te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Deze informatie kan betrekking hebben op uiteenlopende aspecten binnen uw bedrijfsvoering. Van finance, sales en risicomanagement tot klantgedrag, e-commerce en de supply chain.

Wij zorgen dat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste personen in het juiste formaat terecht komt. Dit doen we door op gerichte wijze data te verzamelen, registreren en analyseren. Vervolgens worden de van daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toegepast om de prestatie van uw organisatie te verbeteren.

 

Performance Management Tool

Wat is Performance Management?

Performance management is een breed begrip. In de breedste zin van het woord helpt performance management u om uw strategische doelen te bereiken door prestaties te definiëren en te monitoren. Op alle organisatieniveaus. Juist deze brede definitie vormt de grootste gemene deler met business intelligence. In de praktijk is performance management meer specifiek de automatisering van de financiële informatievoorziening, inclusief complexe processen als rapportage, consolidatie, forecasting en budgettering.

Bekijk hier ons actuele vacature overzicht.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen? 

Wilt u contact met ons voor meer informatie?