Nieuwe Prophix Web Client

2 juni 2020

Vanaf maart 2020 is er een nieuwe Prophix Web Client beschikbaar (build 12.13.0.65258). Hierin, en in de voorgaande 12.12 build, zitten een paar interessante nieuwe features welke we onder je aandacht willen brengen.

Nieuwe Prophix Web Client

Build 12.13

 •         Document Explorer: maximale grootte voor een bestand wat je wilt uploaden            naar of downloaden van Prophix is nu 23 Mb (was 4 Mb). 
 •         Dashboards: diverse aanpassingen: 

>   Voor de ‘Badge tiles’ wordt nu gekeken naar de rechten van gebruikers. En de ‘Badge tiles’ bevatten nu de optie om ‘Auto text’ toe te voegen.

 Prophix-blog.png

>  In de ‘Chart tiles’ is het nu mogelijk om via ‘Auto tekst’ een totaalwaarde te tonen. En ‘Chart tiles’ hebben een nieuw grafiek type ‘Donut’, zichtbaar onder ‘Other’.

Let op: in het dashboard zien grafieken van het type ‘Combo custom’ er mogelijk anders uit als de Combo Customer grafiek serie eigenschappen niet waren gespecificeerd. Dit kan worden opgelost via Dashboard Studio -> klik op de ‘chart tile’, kies het tandwiel -> in het linker menu -> selecteer het grafiek type opnieuw -> in het rechtermenu -> open de Data lade -> selecteer een Serie type -> sla de wijziging op. 

 •         Process Files: functionaliteit toegevoegd voor het beheren van bestanden ten            behoeve van het import-/exportproces. Hieronder leggen we dit verder uit.
 •         SQL Server 2019 Support.

Build 12.12

 •         Journaalposten module. Hieronder leggen we dit verder uit.
 •         Model Manager: mogelijkheid tot aanmaken/beheren van een Classificatie                dimensie. Hieronder leggen we dit verder uit.
 •         Security Manager: mogelijkheid voor administrators om gebruiker-accounts te          activeren of deactiveren.
 •         Template Studio: mogelijkheid om een bestaande dataview aan te passen                  (Reset Data View) of te kopiëren (Copy Data View). Tevens is de lengte van de            Row Note vergroot tot 2.000 karakters. 
 •         Windows Server 2019 Support.

12.13 Procesbestanden (Process Files)

Procesbestanden zijn de gegevensbestanden die worden gebruikt in de verschillende geautomatiseerde import- en exportprocessen in Process Manager. Dit is bijvoorbeeld erg handig als je een export naar file doet in een web-omgeving waar je geen toegang hebt tot de server (cloud).

Je kunt nu Document Explorer ‘Process files’ optie gebruiken om:

 •         Procesbestanden te uploaden of downloaden van/naar Prophix. 
 •         Toegang hebben tot procesbestanden voor gebruik bij import- en                                exportprocessen. 
 •         Proces bestanden opslaan in mappen. 
 •         Rechten toepassen op de betreffende mappen.

Opmerking: voor bestaande klanten is het gebruik van Procesbestanden een Prophix Opt-In-functie. Om dit aan te zetten moet je contact opnemen met Prophix Support. Standaard toont de Process Files map de al bestaande ‘ImportShare’ map. Hierop moeten de rechten worden aangepast zodat alleen de Prophix Service-gebruiker hier rechten op heeft om beschadiging van deze mappen en bestanden door gebruikers te voorkomen. Maak voor nieuwe proces bestanden, welke wel door gebruikers mogen worden aangepast, sub-mappen aan waarop je via Document Explorer apart rechten geeft.

12.12 De Journaalposten module (Journals Manager)

Met de Journaalposten Manager kan je: 

 •         Journaalposten aanmaken en beheren.
 •         Jourmaalposten toevoegen en verwijderen van en naar een cube.


De Journaalposten module werkt met elk model, hiervoor is geen speciaal cube type nodig en het ondersteunt het volgende:

 •         Financiële consolidaties
 •         Boekhoudlogica (debet en credit aanpassingen)
 •         Volledige controleerbaarheid van gegevens wijzigingen.

Prophix-blog-3.png 

12.12 De Classificatie dimensie (Classification dimension)

Het doel van de Classificatie dimensie is om te bepalen hoe het Valutakoers-proces de data in een valuta member behandelt.

Deze dimensie heeft een member ‘Currency Treatment’ welke niet kan worden aangepast. Deze member kan 3 verschillende waardes hebben:

 •         Convert – Converteren van deze member
 •         Do not Convert – Niet converteren van deze member
 •         Convert Prior – Converteer deze member door gebruik van de valutakoers van          de eerdere periode.

Prophix-blog-4.png

Build 12.14 

Ondertussen is release 12.14 ook uit maar deze bevat voornamelijk kleine aanpassingen en bugfixes, vandaar dat we daar niet verder op inzoomen.

Prophix is één van de oplossingen die door de Biyond CPM-consultants wordt gebruikt voor bijvoorbeeld budgettering.

 Prophix-blog-5.png

Een geïntegreerde tool voor alle facetten van Corporate Performance Management. Prophix heeft meer dan 3.000 klanten en levert de professionele oplossing met uiterst gebruiksvriendelijke software.

Mark Osterthun - Senior CPM Consultant
Kim Merkx - Support Consultant

Terug