"Heldere informatie, meer grip op performance in de zorg"

24 mei 2016 11:22

Drie zorgorganisaties kiezen voor Biyond


In elke branche speelt een goede informatievoorziening een belangrijke rol. Ook in de zorg. Of moeten we zeggen: júist in de zorg. Meer dan ooit ligt het accent op topprestaties, efficiency en kostenbewaking. Om daarop te kunnen anticiperen en sturen is performance management en vooral heldere informatie onmisbaar. Dat besef is sterk aanwezig bij zorggerelateerde organisaties.

Zo ook bij een aantal van onze klanten. Want een groot deel van hen begeeft zich in de zorgsector. We noemen ons nog geen ‘zorgspecialisten’, maar we voelen ons wel bijzonder goed thuis in deze branche. Andersom lijkt hetzelfde te gelden, want in korte tijd hebben we drie mooie zorgorganisaties als klant mogen verwelkomen. En daar zijn we trots op.

Parnassia
Specialist in psychiatrie. Deze regionale GGZ-instelling (Den Haag en omgeving) behandelt en begeleidt volwassenen en ouderen met geheugenklachten en psychiatrische en lichamelijke aandoeningen.

Onze rol en opdracht:
Door fusies is er in de loop der tijd veel en uiteenlopende informatie aan het datawarehouse toegevoegd. Kennis over deze gegevens versplintert en het vraagt een steeds grotere inspanning om kwalitatief goede informatie te leveren. Samen met medewerkers van de afdeling deden we een Proof of Concept om tot een inzichtelijke, dimensioneel gemodelleerde datamart te komen. Op basis van de behaalde ervaringen en de resultaten wil Parnassia nu verder om meer gegevens op deze manier beschikbaar te stellen.

Sevagram
Met zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum, drie hospices en een zorgboerderij biedt Sevagram mensgerichte zorg. Ook helpen en verzorgen zij cliënten aan huis en verhuren zij seniorenwoningen.

Onze rol en opdracht:
Om het begrotingsproces te optimaliseren koos Sevagram eerder al voor Prophix. Door een ineffectieve implementatie bleef de organisatie nog steeds afhankelijk van losse Excel sheets. Sevagram klopte bij Biyond aan en vroeg ons een voorstel te schrijven voor de herimplementatie van het begrotingsproces. En omdat de zorgsector om maximale flexibiliteit vraagt, was het verzoek helder: sneller, eenvoudiger en makkelijker. Na akkoord volgde een soepele implementatie en bouwden wij een aantal rapporten om de begroting te realiseren en te controleren. Sinds zomer 2015 maakt Planning & Control zelfstandig haar begrotingen met de nieuwe methode.

Rivierduinen
GGZ Rivierduinen biedt geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Daarbij staat de situatie en zorgbehoefte van de cliënt centraal: thuis als het kan, in één van de poliklinieken of klinieken als het moet.

Onze rol en opdracht:
De organisatie heeft een datawarehouse, maar gebruikt deze nog onvoldoende. Hierdoor is er nog veel decentraal tot stand gebrachte informatie in gebruik. Dit jaar zal het datawarehouse een meer centrale rol krijgen in de informatievoorziening. De eerste resultaten zijn inmiddels behaald. Er is een flexibel in te richten dashboard met stuurinformatie gerealiseerd waarmee sinds 1 april wordt gewerkt bij één van de regionale instellingen. Stapsgewijs voegen we steeds meer informatie aan het dashboard toe.

De komende tijd werken we aan de verbetering van de informatiestromen en prestaties van deze mooie organisaties. Eigenlijk werken we daarmee op onze manier aan verbetering van de zorg.

Terug