"Pragmatisch en flexibel. Maatwerk voor Mertens"

5 april 2016 12:13

Een grote stap in informatievoorziening met de Biyond Decision Manager.


Een volledige en flexibele informatievoorziening is het fundament van resultaat. Zeker in een organisatie waar dagelijks wordt gewerkt met duizenden klanten en tienduizenden producten. Zoals bij Mertens B.V.
Met de Biyond Decision Manager kreeg de organisatie een eenduidig management informatiesysteem en maximale controle.

 
Het ERP LN systeem waarmee binnen Mertens werd gewerkt, sloot niet aan op de  bedrijfsprocessen en behoefte van de organisatie, volgens Jeroen Kuipers, business support manager bij Mertens. De zoektocht naar een systeem dat weinig technische kennis vraagt en tevens de mogelijkheid biedt om zelf eenvoudig rapportages te maken, bracht hem bij Biyond.

Na een eerste inventarisatie bleek het antwoord te liggen in de Biyond Decision Manager. In deze case beschrijven we hoe we in nauwe samenwerking de bestaande omgeving optimaliseerden en zo bouwden aan een optimale performance.

Terug